Med duft av vår

Med duft av vår
Liljenes sødme

fredag 9. august 2013

Det har vert lenge , ingen ord. 
Det har vert lenge, bare følelser . 
Det har vert lenge, bare bekymringer .
Nå har jeg , ord til uttrykk.
Nå har jeg , følelsene i sjakk.
Nå har jeg , tro nok.

Dager svant og dager kom , jeg visste jo at dette var livet. 
Et evig dalføre. 

Gråtende og leende  , men ingen umiddelbar lykke. 
Et bristepunkt.

Tro og tvil , stadig i kamp.
Et endeløst jag.

Banking på dører , leting etter svar .
Et vendepunkt. 

Livet det stormer og rir på sin hest, bak sine skyer jeg jages som pest.
Jeg faller sammen , roper ut høyt " Gud , det er for drøyt ! Nok sjøsprøyt "

Tårnhøye bølger som slår meg til land, gang på gang. Jeg mistet min kraft , glemmer helt å drikke Den Himmelske saft. 

En gyngende grunn et sukk ut, i en stille stund.
Overgivelse og tilgivelse. 

Jeg vandrer langs strandkanten , skuer utover en horisont så blå , likevel tindrende lysegrå. 

Blikket sanser , og ler . Midt i alt kaos jeg ser det nytter, når jeg ber . 
Velsignelser jeg unnlot å telle , da bølgene bare var en felle. 

Nå evner jeg å vite at stormen også har sine stille stunder , sine grønne lunder. At midt i alle vanskeligheter , finnes det også nydelige herligheter - 
DE ER GUDS HEMMELIGHETER.    

Håpefullt kjenner jeg en syngende fred, bare du Gud kan huse slikt ned . 
Takk igjen for at du fant sted.