Med duft av vår

Med duft av vår
Liljenes sødme

fredag 4. mai 2012

EN LITEN SPIRE

Om en liten stund blir kulen på magen synlig - Jeg har en spire i magen og skal bli mamma igjen.
Siden jeg er troende å har falt utefor Bibelens prinsipper og det som jeg tror på , vet jeg at der finnes mennesker som både vil dømme meg og baksnakke meg. 
Jeg fordømte faktisk meg selv og hadde det veldig vondt inntil jeg begynte å studere Guds ord og forstå hvordan Han ser på meg. Jeg leste om profetene før meg , om Samson ,om David og om Paulus da han møtte jesus på vei til Damaskus. Det jeg fant ut , var at ingen av de var perfekte ei heller syndefrie. Da forstod jeg Guds grenseløse nåde, at Hans miskunnhet varer for evig tid. Gud setter ingen i karantene, Han kaster alt i glemselens hav og gir ny frisk når vi angrer vår synd og omvender oss, blir vi tilgitt og vasket ren i Hans blod.  
Fra meg kunne jeg legge egen fordømmelsen , fordi det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus ( Rom 8:1) Jeg ble fylt med glede og med fred, bort la jeg de tunge tankene og de vanskelige følelsene. Jeg er tilgitt og jeg akter å bære frem dette barnet i stolthet. 
Barnet er en Guds gave.